Sąd Rejonowy w Gdyni

 

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Co i jak w urzędzie Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności ?

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności ?

Email Drukuj PDF
     
  1. Należy złożyć wniosek (wzory wniosków są dostępne do pobrania poniżej lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości):

    Zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

    Zapytania o udzielenie informacji o osobie”

2.      Wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym.

  1. Od  01 lipca 2014 roku za udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

         Opłatę wnosi się w formie znaków opłaty sądowej lub gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub  sądu albo na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, który to rachunek Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  1. Wykonane „Zapytania” dotyczącego podmiotu zbiorowego lub  osoby fizycznej w przypadku, gdy osoba zainteresowana nie zgłosi się osobiście – zostają wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku –  w ciągu 14 dni.
  2.  Odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. Upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (w znaczkach skarbowych – dostępnych w budynku Sądu pok. nr 38 albo na konto bankowe 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995 Nordea Bank SA I O Gdynia, na poczcie lub banku) w wysokości 17 zł.
  3. Firmy są zobowiązane do podania artykułu Dz.U. podstawy prawnej w celu otrzymania „zapytania o osobie i podmiocie gospodarczym”

          Punkt Informacyjny KRK  znajduje się w pok. 33 na parterze budynku "A" Plac Konstytucji 5, tel. 58 69 96 338. Punkt czynny jest:

poniedziałek            8.20 – 17.30

wtorek - piątek      8.20 - 15.00

Przerwa:

Poniedziałki:    11.00-11.15; 15.00- 15.15

Pozostałe dni: 11.00- 11.15

Od 01 lipca 2014 roku formularze zapytania można składać również elektronicznie poprzez portal  ekrk.ms.gov.pl. W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl . Opłata za uzyskanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym uzyskiwana drogą elektroniczną wynosi 20 zł. Wszelkie informacje dostępne są na tronie www.ms.gov.pl  w zakładce "Rejestry i ewidencje- Krajowy Rejestr Karny".


 

Jednocześnie informujemy, iż zaświadczenie o niekaralności można uzyskać również w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (pok. nr 29- parter):  
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34;
tel. 58 32 -13- 172


 

Wysokość ww opłat reguluje rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r.w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. 2014  poz. 841).

Aktualne wzory formularzy:

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”

Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

Zmieniony ( Środa, 22 Październik 2014 12:13 )