Sąd Rejonowy w Gdyni

 

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Władze

Email Drukuj PDF

Prezes Sądu Rejonowego

Sędzia Sądu Rejonowego Iwona Tusk-Kasiewicz

centrala tel.(58) 699-61-00

sekretariat 699-61-04, fax: 661-21-55,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakres obowiązków Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni:

Czynności wymienione w §34 ust.l, §36, §38 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, a w szczególności:

1) administracja i nadzór nad sądem,

2) reprezentowanie sądu wobec terenowych organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji politycznych, społecznych, gospodarczych i zawodowych,

3) współpraca z Radą Ławniczą i załatwianie wszystkich spraw z tym związanych,

4) nadzór nad:

5) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych sądu i umorzenia należności sądowych;

6) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na działalność podległych agend sądu z wyjątkiem spraw przewidzianych w podziale czynności dla wiceprezesa;

7) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

8) koordynacja oraz ochrona tajemnicy państwowej i służbowej;

9) nadzorowanie spraw kadrowych pracowników;

10) sprawowanie nadzoru nad działalnością ławników;

11) załatwianie wszystkich spraw związanych z obrotem prawnym z zagranicą;

12) reprezentowanie Skarbu Państwa w procesach sądowych;

13)załatwianie spraw kadrowych z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Prezesa Sądu Okręgowego;

W ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 7 ustęp l punkt l, 2, 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu.

W razie nieobecności zastępuje w ramach czynności prezesa - wiceprezes Krzysztof Koczyk.

 

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gdyni

Sędzia Sądu Rejonowego mgr Krzysztof Koczyk

Zakres czynności Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gdyni

Zastępuje Prezesa Sądu we wszystkich czynnościach w czasie jego nieobecności, a ponadto wykonuje samodzielnie następujące czynności:

1) Nadzór nad:

- I Wydziałem Cywilnym, III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, IV Wydziałem Pracy, V Wydziałem Ksiąg Wieczystych, VI Wydziałem Gospodarczym, VII Wydziałem Cywilnym;

- działalnością komorników sądowych;

- archiwum zakładowym;

- rzetelnością i terminowością sprawozdawczości.

2) Przyjmowanie i załatwianie skarg w sprawach wydziałów, nad którymi sprawuje nadzór.

3) Przeprowadzanie i nadzorowanie okresowych kontroli biur komorników.

4) Wykonywanie innych czynności z zakresu administracji i nadzoru zleconych przez Prezesa Sądu.

5) Sprawowanie nadzoru nad obroną cywilną, sprawami bhp, przeciwpożarowymi.

6) Zastępowanie Przewodniczącej Wydziału V Ksiąg Wieczystych SSR Magdaleny Chrzanowskiej.

W razie nieobecności w ramach czynności wiceprezesa zastępuje Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni SSO Piotr Matuszewski.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni- Lesław Kwietniewski

tel: (58) 699-61-31

Zakres Obowiązków:

1. Kierowanie działalnością administracyjną sądu

2. Wykonywanie zadań przypisanych kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego

3. Opracowywanie projektu budżetu Sądu Rejonowego.

4. Wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego:

- bieżąca analiza sytuacji finansowej sądu,

- kontrola wydatków w poszczególnych paragrafach budżetowych.

5. Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej sądu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

6. Zaopatrywanie sądu w sprzęt, urządzenia l materiały niezbędne do funkcjonowania sądu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w tym:

- ogłaszanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

7. Administrowanie środkami trwałymi i pozostałymi środkami, stanowiącymi majątek sądu, w tym:

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych Sądu Rejonowego.

8. Zawieranie umów z dostawcami:

- materiałów,

- uług,

- mediów.

9. Prowadzenie ewidencji umów zawartych przez Sąd Rejonowy.

10. Administrowanie nieruchomościami sądu.

11. Nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego.

12. Współpraca z przewodniczącymi wydziałów w zakresie spraw dotyczących informatyzacji sądu.

13. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentowanie sądu w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

 

Zmieniony ( Środa, 05 Luty 2014 08:43 )