WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 04.05.2020 - 08.05.2020 W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI

Wydrukuj
                  WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 04.05.2020-08.05.2020
04.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 07.05.2020 08.05.2020
III RC 469/19 II K 83/20 II K 47/20 II K 157/20 II Ko 23/20
III Nsm 338/20 IX Kp 29/20 IX K 92/20 II W 109/20 II Kp 83/20
IX Kp 612/19 IX W 685/19   II K 1430/19 II W 145/20
IX Kp 173/20 IX Ko 182/19   II K 524/19 III Nsm 1182/17
IX Kp 158/20     III RNs 678/19 X Ko 1459/20 (II K 864/17)
      IX K 73/20 III RNs 21/20