WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 14.04.2020 - 17.04.2020 W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI

Wydrukuj
         WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 14.04.2020 - 17.04.2020
14.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 17.04.2020
IX K 92/20 III Nkd 502/18 III RNs 334/19 III RNs 125/20
  IX K 67/20 III RNs 798/19 IX K 1157/18
    IX Ko 24/20 X Ko 1133/20
      X Ko 1134/20