WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 18.05.2020 - 22.05.2020 W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI

Wydrukuj

wykaz spraw, które odbędą się w dniach 18-22.05.2020

UWAGA!! W DNIU 19.05.2020 ODBĘDA SIĘ RÓWNIEŻ SPRAWY: II K 163/20 oraz II K 688/15

 UWAGA!! Spośród spraw wskazanych w dniu 21.05.2020- NIE ODBĘDA SIĘ:  sprawa II K 484/19, II K 1176/19, II K 1194/19 oraz II K 48/20