WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 27.04.2020 - 30.04.2020 W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI

Wydrukuj
      WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 27.04.2020 - 30.04.2020
27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020
II Kp 235/20 III Nsm 1405/19 II K 83/20 II Kp 209/20
IX W 685/19 III RNs 96/20    
  X Ko 1325/20