WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 30.03.2020 - 03.04.2020

Wydrukuj
               WYKAZ SPRAW, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE 30.03.2020-03.04.2020
30.03.2020 31.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 03.04.2020
IX K 1157/18 II K 92/20 III Nsm 280/20 I C 224/18 II K 252/20
X Ko 852/20 III Nsm 728/19 VI GC 1754/19 I C 223/18 IX K 100/20
III Nsm 238/20 IX K 85/20   II K 68/20  
III Nkd 476/19 X Ko 722/20   II K 1070/19  
III RC 560/19 X Ko 574/20   III RNs 830/19  
III Rc 469/19 X Ko 676/20   III RNs 714/19  
IV P 328/19     III RNs 41/20  
IV P-Pm 199/19     IX K 800/19  
IV P 325/18     IX K 19/20