Oddział Administracyjny

Wydrukuj

Kierownik oddziału: Grażyna Kościelska

Zakres działania: prowadzi sprawy kadrowe pracowników administracyjnych i obsługi, sprawuje ogólny nadzór nad pracownikami, prowadzi sekretariat Prezesa i urządzenia ewidencyjne sekretariatu, dba o dobra organizację pracy i usprawnienie pracy, prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, sprawy przeciwpożarowe, sprawuje nadzór nad archiwum zakładowym, magazynem dowodów rzeczowych i nad szkoleniem pracowników.

tel. 58 76 56 103, fax. 58 661-21-55, pokój. 235, e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl