OGŁOSZENIE VII Ns 114/16

Wydrukuj

OGŁOSZENIE

       "Przed Sądem Rejonowym w Gdyni w sprawie VII Ns 114/16 toczy się sprawa z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Danielu Ginterze s. Edmunda i Zofii, urodzonym w dniu 12 października 1960 roku w Gdyni, zmarłym w dniu 1 kwietnia 2010 roku w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni przy ul. Młyńskiej 17/51. W skład spadku wchodzi między innymi zadłużenie względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia 10 grudnia 2017 roku zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku."