OGŁOSZENIE VII Ns 579/17

Wydrukuj

OGŁOSZENIE

       „W Sądzie Rejonowym w Gdyni toczy się sprawa o sygn. akt VII Ns 579/17 z wniosku ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Józefie Jankowskim, s. Józefa Franciszki i Heleny Anny, urodzonym w dniu 30 kwietnia 1953 r. w Gdyni, zmarłym 27 lipca 2015 r. w Gdyni, ostatnio zamieszkałym w Gdyni przy ul. Zbożowej 4/5. W skład spadku wchodzi między innymi zadłużenie względem wnioskodawcy.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia 1 stycznia 2018 r. zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku i może ono zostać stwierdzone na rzecz Gminy Miasta Gdyni.”