OGŁOSZENIE VII Ns 983/17

Wydrukuj

Sygn. akt VII Ns 983/17

 

OGŁOSZENIE

„ W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym w sprawie VII Ns 983/17 toczy się postępowanie wszczęte z urzędu o zmianę prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 22 października 2015 r. w sprawie VII Ns 1393/15 o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Pilawskim, s. Ludwika i Henryki, zmarłym w dniu 2 sierpnia 2013 r. w Gdyni, ostatnio stale zamieszkałym w Gdyni, na podstawie którego spadek nabyły w równych częściach żona Anna Agnieszka Pilawska i matka Henryka Pilawska – Duda.

Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Anny Agnieszki Pilawskiej, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia 16 października 2017 roku zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”