OGŁOSZENIE VII Ns1033/17

Wydrukuj

OGŁOSZENIE

       W Sądzie Rejonowym w Gdyni VII Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie VII Ns 1033/17 o uznanie za zmarłą Małgorzaty Klechniowskiej z domu Maleszewskiej, c. Ignacego i Teresy, urodzonej w dniu 27 czerwca 1972 roku w Zambrowie, ostatnio stale zamieszkałej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 14 A/6, która zaginęła w dniu 08 września 2005 roku, po wyjściu z miejsca zamieszkania.

       Sąd wzywa panią Małgorzatę Klechniowską oraz wszelkie inne osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionej, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od dnia 15 listopada 2017 roku i udzieliły wszelkich informacji w tym względzie.