Pomoc pokrzywdzonym

Wydrukuj

Pomoc pokrzywdzonym i terapie dla sprawców przestępstw

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

SZCZEGÓŁY W ULOTCE INFORMACYJNEJ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI (KLIKNIJ TUTAJ)

oraz

NA STRONIE

 

WWW.POKRZYWDZENI.GOV.PL

 
Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji

(KLIKNIJ TUTAJ)

 

 
Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-ma