II Wydział Karny - sprawy wykroczeniowe

Wydrukuj

Budynek B
Jana z Kolna 55, 81- 354 Gdynia
tel. (058)  76 56 221
fax. (058) 76 56 222
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 76566233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

właściwość rzeczowa:  sprawy o wykroczenia z obszaru miasta Gdyni

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm