UWAGA!!! INFORMACJA W SPRAWIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W GDYNI !! Zarządzenie Nr 42/2020 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gdyni

Wydrukuj

UWAGA !

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w dniach 13-27 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Gdyni ogranicza swoją działalność tylko do spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych. Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  Zarządzeniu Nr 42-2020 - Adm. 011-43/20 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 marca 2020 roku

W związku z powyższym m.in.: 

  • zostają zniesione rozprawy i posiedzenia, które nie należą do kategorii spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Gdyni na terminy w okresie 13-27 marca 2020 r. Wykaz spraw, które się odbędą umieszczony zostanie w odrębnym dokumencie.
  • dostęp do Czytelni Akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych znoszeniem wokand oraz spraw, w których zapadły zaskarżalne orzeczenia.
  • wejście do Sądu Rejonowego w Gdyni będzie możliwe tylko w celu PILNEGO skorzystania z Biura Obsługi Interesanta jak również za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę i posiedzenie. W przypadku braku wezwania lub zawiadomienia interesant zostanie wpuszczony po potwierdzeniu w sekretariacie konieczności jego stawiennictwa. Z dniem 17 marca 2020 roku wstrzymana została bezpośrednia obsługa interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego w Punkcie Informacyjnym.

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ