Zarządzenie Nr 16/2021 Adm.011-22/21 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie zmiany treści par. 5 Zarządzenia Nr 61/2020

Odsłuchaj Wydrukuj