Zarządzenie Nr 65/2020 Adm.011-70/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni w sprawie sposobu składania skarg do Prezesa, Wiceprezesów oraz Przewodniczacych Wydziałów w czasie trwania epidemii

Odsłuchaj Wydrukuj