Zarządzenie Nr 91/2021-Adm.011-109/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni o ustaleniu dnia 07.01.2022 dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Gdyni

Odsłuchaj Wydrukuj