ZARZĄDZENIE PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W GDYNI NR 2/2021-Adm.011-5/21 w sprawie ustalenia dnia 04.05.2021 oraz 24.12.2021 dniami wolnymi od pracy

Wydrukuj