Numery rachunków bankowych

Wydrukuj

Bieżące dochody
(regulowanie wpłat związanych z: wpisami, grzywnami, kosztami karnymi, odpisami z ksiąg wieczystych, odpisami (wyroków, postanowień, protokołów)
NBP o/o Gdańsk 25 1010 1140 0065 6522 3100 0000

Wydatki
NBP 75 1010 1140 0065 6522 3000 0000

Depozyty – nr rachunku obowiązujący od 02.01.2015r.
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
86 1130 1017 0021 1001 0890 0004

Zaliczki
(wpłaty zaliczek dla biegłych, kuratorów)
NBP 62 1010 1140 0065 6513 9800 0000