Numery rachunków bankowych

Wydrukuj

Bieżące dochody
(regulowanie wpłat związanych z: wpisami, grzywnami, kosztami karnymi, odpisami z ksiąg wieczystych, odpisami (wyroków, postanowień, protokołów)
NBP o/o Gdańsk 25 1010 1140 0065 6522 3100 0000

Wydatki
NBP 75 1010 1140 0065 6522 3000 0000

Depozyty – nr rachunku obowiązujący od 02.01.2015r.
(wpłaty depozytów – wyłącznie na mocy prawomocnego postanowienia)
86 1130 1017 0021 1001 0890 0004

Zaliczki
(wpłaty zaliczek dla biegłych, kuratorów, opłata za wpis do rejestru spadkowego)
NBP 62 1010 1140 0065 6513 9800 0000