II Wydział Karny

Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 134
fax. (058) 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Monika Szeleźniak, Zastępca-SSR  Monika Jobska

pokój numer 315, III piętro
przyjęcia interesantów: piątek 9.30-11.30

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Irena Miler

właściwość rzeczowa: sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Gdyni
w granicach ustalonych dla dzielnic: Chwarzno, Dąbrowa, Kamienna Góra, Karwiny, Mały Kack, Orłowo, Śródmieście, Wiczlino, Wielki Kack, Witomino Leśniczówka i Witomino Radiostacja.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.