III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wydrukuj

Budynek B
Jana z Kolna 55, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 147
fax. (058) 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Marzena Grabda,

pokój numer 16, parter
przyjęcia interesantów:  środa 9.00-11.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Owczarek

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych i inne sprawy przekazane do rozpoznania na podstawie odrębnych przepisów.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm