IV Wydział Pracy

Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 220
fax. (058) 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Hanna Lewalska, Zastępca SSR Joanna Wojnicka-Blicharz

pokój numer 101, I piętro
przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek  9.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Bożena Kamińska


właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w Gdyni i Wejherowie.
Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 roku w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych, Dz. U. nr 106, poz. 1161 ze zm.