IX Wydział Karny

Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 143
fax. (058) 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Ewa Mielcarek, Zastępca SSR Ilona Rudek

pokój numer 303, III piętro
przyjęcia interesantów: środa 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Magdalena Chmielińska – Wons

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.