Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych w VII Wydziale Cywilnym

Wydrukuj

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 185
e-mail:cywilny7_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji:
SSR Elżbieta Nawara

pokój numer 230, II piętro
przyjęcia interesantów:  czwartek 10.00-12.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji.

Kierownik Sekretariatu:
Dominika Rohde

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy egzekucyjne