DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: RENOWACJĘ POSADZKI HOLU I KLATKI SCHODOWEJ ORAZ FILARÓW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZAB.

Wydrukuj