Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na „Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli"

Wydrukuj