PN 2/2020 - Sąd Rejonowy w Gdyni załączeniu zamieszcza wyjaśnienia wraz z otrzymanymi pytaniami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Wydrukuj