PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DACHU W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY ULICY PL. KONSTYTUCJI 5

Wydrukuj

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont dachu  w budynku  Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5

W załączeniu :

  • Ogłoszenie
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
  • Przedmiar remontu dachu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  1. Ogłoszenie – dach Pl. Konstytucji 2016
  2. siwz dach Pl. Konstytucji
  3. remont dachu specyfikacja-1
  4. Remont dachu – przedmiar-2 Pl.Konstytucji załacznik nr 5-2 przedmiar