PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE I KONSERWACJĘ POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO W GDYNI

Wydrukuj

                                                                                      GDYNIA, DNIA 27.07.2018 r.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĄTANIE I KONSERWACJĘ POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO W GDYNI WRAZ Z KORYTARZAMI, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH SĄDU ORAZ KONSERWACJĘ I CZYSZCZENIE MEBLI W POMIESZCZENIACH I KORYTARZACH.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: Sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach.

 

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: PN 3/2018

 

W załączeniu :

 

  1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy:
  2. Załącznik nr 2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót
  4. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami
  1. Załącznik nr 6 do SIWZ - Regulamin sprzątania
  1.