Rozstrzygnięcie – postępowanie o udzieleniezamówienia na usługę społeczną - ochronę obiektów sądowych - prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. u. z 2015 r., poz. 2164 ze

Wydrukuj

                                                                                                                                       Gdynia 25.09.2017r.

 

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje,że postępowanie o udzielenie zamówienia nausługę społeczną - ochronę obiektów sądowych - prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. u. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zostało rozstrzygnięte na korzyść konsorcjum firm:


Adrianex Sp. z o.o. (lider), ul. 3-go Maja 27/46 81-364 Gdynia,

Ochrona Osób i Mienia „DURANGO” Krzysztof Ziółkowski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 15b/20, 81-231 Gdynia

 

W załączeniu:

  1. Rozliczenie złożonych ofert wg przyjętych kryteriów oceny