Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na: remont korytarza na II piętrze, sal rozpraw W21 i W23, łazienek W17 i W18 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5

Wydrukuj

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :
remont korytarza na II piętrze , sal rozpraw W21 i W23 , łazienek W17 i W18 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5
zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :
MATI Krzysztof Czarnecki z siedzibą przy ul. Łowickiej 1 w Gdyni
W załączeniu:

  1. Zestawienie złożonych ofert
  2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów