Rozstrzygnięcie - Przetarg nieograniczony na : remont łazienek nr N15, N16 , sali rozpraw nr W12, korytarza przy bufecie oraz pokoi nr 235,237,238,239 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. PI. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

Wydrukuj

Gdynia 24.03.2017r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gdyni

 

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :

remont łazienek nr N15, N16 , sali rozpraw nr W12, korytarza przy bufecie oraz pokoi nr 235,237,238,239 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. PI. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

4ml budowa Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 13

 

W załączeniu:

1. Zestawienie złożonych ofert

2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów