Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje :

Wydrukuj

                                                                          Gdynia 21.08.2017r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje :  

 

Odpowiedzi na pytania oferentów :

 

1.Ubranie pracowników : dokładny opis w załaczniku nr 5 do SIWZ : opis

   przedmiotu zamówienia : punkt 6.

2.Sprzęt specjalnego przeznaczenia w zakresie ochrony osobistej :

  dokładny opis w załaczniku nr 5 do SIWZ : opis przedmiotu zamówienia :

  punkt 6.

3.Zgodnie z zapisem w SIWZ : minimum 3 chronione obiekty o

   powierzchni minimum 1000 m 2 każdy obiekt.

 

 

                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni

                                                     Lesław Kwietniewski