ZP 1/2019- Sąd Rejonowy w Gdyni w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.09.2019 r.w załączeniu zamieszcza wyjaśnienia wraz z otrzymanymi pytaniami.

Wydrukuj