ZP 1/2019 - Sąd Rejonowy w Gdyni w związku ze zmianami w treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ publikuje obowiązujący wzór umowy uwzględniający wszystkie naniesione w toku wyjaśnień zmiany.

Wydrukuj