ZP 1/2020 - Sąd Rejonowy w Gdyni w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.11.2020 r. w załączeniu zamieszcza wyjaśnienia wraz z otrzymanymi pytaniami.

Wydrukuj