ZP 2/2019- Sąd Rejonowy w Gdyni w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.11.2019 r. w załączeniu zamieszcza wyjaśnienia wraz z otrzymanymi pytaniami.

Wydrukuj