Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Odsłuchaj Wydrukuj

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, iż na podstawie art. 14  Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 tekst jednolity) – powołany został Koordynator ​ do spraw dostępności dla obszaru apelacji gdańskiej:

Koordynator ds. dostępności dla obszaru apelacji gdańskiej
tel. 58 76-28-686
e-mail: koordynator-zsd@gdansk.sa.gov.pl

Do zadań koordynatora należy:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez sądy, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy;
 • monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Pracownik odpowiedzialny w tut. jednostce za zapewnienie minimalnych wymagań służących osobom ze szczególnymi potrzebami oraz współpracę z koordynatorem dla obszaru apelacji gdańskiej: Kierownik Oddziału Administracyjnego – Ewelina Krefft
e-mail: ewelina.krefft@gdynia.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Gdyni zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osobom niesłyszącym i słabosłyszącym za pośrednictwem środków wspierających komunikację w postaci:

Informacja dotycząca budynków:

Budynek A Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5

 • Do budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni  prowadzą dwa wejścia: od pl. Konstytucji 5 (przy schodach zainstalowana jest platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych) oraz od strony ul. Jana z Kolna – wejście z podjazdem
 • Ochrona w budynku A znajduje się przy obu wejściach
 • Rekomendowanym wejściem dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest wejście do budynku od strony ul. Jana z Kolna. Wejście wyposażone jest w podjazd dla wózków, bliski dostęp do windy osobowej.
 • Budynek A Sądu Rejonowego w Gdyni wyposażony jest w windę osobową, do której dojazd znajduje się przy wejściu od ul. Jana z Kolna. Winda umiejscowiona jest za bramkami bezpieczeństwa, dojeżdża do II piętra.
 • Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt  znajdują się na wysokim parterze w budynku A, w bezpośredniej bliskości windy osobowej.
 • Do budynków Sądu i wszystkich jego pomieszczeń  przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Posadzka w budynku nie jest antypoślizgowa. Schody posiadają stosowne oznaczenia krawędzi.
 • Wszelkiej informacji odnośnie pomieszczeń, Sal rozpraw, sekretariatów udzielają pracownicy ochrony budynku.
 • Przy wejściu do budynku A od strony ul. Jana z Kolna znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek B Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55

 • Do budynku B Sądu Rejonowego w Gdyni  prowadzi wejście od strony ul. Jana z Kolna – wejście z podjazdem
 • Ochrona w budynku B znajduje się przy wejściu
 • Wejście do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową do którego prowadzą schody i znajduje się podjazdy dla wózków.  
 • Budynek B Sądu Rejonowego w Gdyni nie posiada windy.
 • Biuro Podawcze znajduje się na parterze.
 • Do budynków Sądu i wszystkich jego pomieszczeń  przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Posadzka w budynku nie jest antypoślizgowa. Schody posiadają stosowne oznaczenia krawędzi.
 • Wszelkiej informacji odnośnie pomieszczeń, Sal rozpraw, sekretariatów udzielają pracownicy ochrony budynku.
 • Przy wejściu do budynku B przy ul. Jana z Kolna znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi  na zabytkowy charakter budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni przy pl. Konstytucji 5 występują na jego terenie bariery architektoniczne i ograniczenia techniczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o zapewnienie dostępności - informacje ogólne

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_SR Gdynia_WZÓR

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_SR Gdynia_WZÓR.docx

Pliki do pobrania:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego-stan na 01.01.2021 r.