Wydziały Sądu

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 123
fax. (058) 76 56 202
e-mail: cywilny1@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Joanna Jank, Zastępca- SSR Małgorzata Nowicka-Midziak

pokój numer 139, I piętro

Przyjęcia interesantów: czwartek 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Aleksandra Staszewska


Właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego dla miasta Gdyni z wyłączeniem spraw nieprocesowych.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56  193
fax. (058) 76 56 193
e-mail: cywilny1_sekcja@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233;  e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji:
SSR Anna Stolarska

pokój numer 114, I piętro
przyjęcia interesantów:  poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Sekcji.

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Ratajska

Właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym dla miasta Gdyni

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 134
fax. (058) 76 56 144
e-mail: karny2@gdynia.sr.gov.pl

Budynek B - sprawy wykroczeniowe
Jana z Kolna 55, 81- 354 Gdynia
tel. (058)  76 56 221
fax. (058) 76 56 222

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Monika Szeleźniak, Zastępca-SSR  Monika Jobska

pokój numer 315, III piętro
przyjęcia interesantów: piątek 9.30-11.30

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Irena Miler

właściwość rzeczowa: sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Gdyni w granicach ustalonych dla dzielnic: Chwarzno, Dąbrowa, Kamienna Góra, Karwiny, Mały Kack, Orłowo, Śródmieście, Wiczlino, Wielki Kack, Witomino Leśniczówka i Witomino Radiostacja oraz sprawy o wykroczenia z obszaru miasta Gdyni.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.

 

Budynek B
Jana z Kolna 55, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 147
fax. (058) 76 56 153
e-mail: rodzinny@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Marcin Matusiak,
Zastępca SSR Beata Przybyłowska
pokój numer 8, parter
przyjęcia interesantów:  wtorek  9.00-10.40

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Owczarek

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych i inne sprawy przekazane do rozpoznania na podstawie odrębnych przepisów.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 220
fax. (058) 76 56 220
e-mail: pracy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Hanna Lewalska, Zastępca SSR Joanna Wojnicka-Blicharz

pokój numer 101, I piętro
przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek  9.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Bożena Kamińska


właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w Gdyni i Wejherowie.
Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 roku w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych, Dz. U. nr 106, poz. 1161 ze zm.

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 167
fax. (058) 76 56 321
e-mail: ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A, pokój 023B; tel. (058) 7656190; fax. (058) 7656321; e- mail:ksiag.wieczystych@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
Referendarz Anna Bierła- Mróz

pokój numer N07 , poziom „0” (niski parter)
przyjęcia interesantów: wtorek, godz. 10-13 po uprzednim telefonicznym bądź osobistym ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału pok. N06.

Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Skiba


właściwość rzeczowa:  prowadzi Księgi Wieczyste dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gdyni.

Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, Dz. U. nr 95, poz. 843 ze zm

Budynek B
Jana z Kolna 55, 81-354 Gdynia
tel. (058)  76 56 172
fax. (058) 76 56 201
e-mail: gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A, pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Izabela Walicka, Zastępca- SSR Anna Sawicka

pokój numer 205, II piętro
przyjęcia interesantów: poniedziałek 12.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Joanna Miotk

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie.

Przedmiot działania został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 roku w sprawie utworzenia sądów gospodarczych, Dz. U. nr 116, poz. 1247 ze zm.

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 180
fax. (058) 76 56 183
e-mail: cywilny7@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656232; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Marian Glembin, Zastępca SSR Grzegorz Bledziewski

pokój numer 201, II piętro
przyjęcia interesantów: czwartek 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Pancer

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy nieprocesowe z zakresu prawa cywilnego.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 143
fax. (058) 76 56 141
e-mail: karny9@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
SSR Ewa Mielcarek, Zastępca SSR Mariusz Sztuba

pokój numer 303, III piętro
przyjęcia interesantów: środa 10.00-13.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Magdalena Chmielińska – Wons

właściwość rzeczowa: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Karnemu.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.

 

Budynek A
Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia
tel. (058) 76 56 206
fax. (058) 76 56 214
e-mail: wykonawczy@gdynia.sr.gov.pl

Informacja telefoniczna i przyjęcia interesantów w Biurze Obsługi Interesanta, Budynek A pokój 2; tel. (058) 7656231; fax. (058) 7656233; e- mail:boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału:
SSR Jolanta Jeżewska

pokój: 13
przyjęcia interesantów: wtorek 10.00-14.00

Zaleca się uprzednie telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału.

Kierownik Sekretariatu:
Elżbieta Chmielińska

właściwość rzeczowa: wykonuje orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych.

Przedmiot działania został określony w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych, Dz. Urz. MS z roku 2003, nr 2, poz. 10 ze zm.