Zamówienia publiczne

                                                                                      GDYNIA, DNIA 06.07.2018 r.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT KORYTARZY NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU ORAZ MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW A TAKŻE MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. JANA Z KOLNA 55

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: remont korytarzy niskiego i wysokiego parteru oraz malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków a także malowanie pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 55.

 

W załączeniu :

 

Przedmiary:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

                                                                                                                                       Gdynia 25.09.2017r.

 

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje,że postępowanie o udzielenie zamówienia nausługę społeczną - ochronę obiektów sądowych - prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: dz. u. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zostało rozstrzygnięte na korzyść konsorcjum firm:


Adrianex Sp. z o.o. (lider), ul. 3-go Maja 27/46 81-364 Gdynia,

Ochrona Osób i Mienia „DURANGO” Krzysztof Ziółkowski, ul. M. Skłodowskiej – Curie 15b/20, 81-231 Gdynia

 

W załączeniu:

 1. Rozliczenie złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

                                                                          Gdynia 21.08.2017r.

 

 

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje :  

 

Odpowiedzi na pytania oferentów :

 

1.Ubranie pracowników : dokładny opis w załaczniku nr 5 do SIWZ : opis

   przedmiotu zamówienia : punkt 6.

2.Sprzęt specjalnego przeznaczenia w zakresie ochrony osobistej :

  dokładny opis w załaczniku nr 5 do SIWZ : opis przedmiotu zamówienia :

  punkt 6.

3.Zgodnie z zapisem w SIWZ : minimum 3 chronione obiekty o

   powierzchni minimum 1000 m 2 każdy obiekt.

 

 

                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni

                                                     Lesław Kwietniewski        

 

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje :  

Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę obiektów sądowych uprzejmie informuje

                                                                                      GDYNIA, DNIA 02.08.2017 r.

 

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH - PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI)

 

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W GDYNI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ – OCHRONĘ OBIEKTÓW SĄDOWYCH   - PROWADZONYM NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015 R., POZ. 2164 ZE ZMIANAMI)

 

W załączeniu :

 

 

Rozstrzygnięcie – Przetarg nieograniczony na :  renowacja posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu -1 do poziomu +1. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 Gdynia  28.07.2017r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gdyni

 

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na :

renowację posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu -1 do poziomu +1. w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

 

zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

NEY Sp. Z o.o. z siedzibą w Zwoleń ul Św. Jana 1/18 , kod 26-700

 

W załączeniu: 

Zestawienie złożonych ofert oraz ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

 

 

 

GDYNIA, DNIA 07.07.2017 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA RENOWACJĘ POSADZEK, SCHODÓW I BALUSTRAD Z LASTRYKO W WESTYBULU I KLATKACH SCHODOWYCH A I B OD POZIOMU „-1” DO POZIOMU „+1”  W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na „Renowację posadzek, schodów i balustrad z lastryko w westybulu i klatkach schodowych A i B od poziomu „-1” do poziomu „+1”  w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5.

 

W załączeniu :

 

Gdynia 24.03.2017r.

Dyrektor

Sądu Rejonowego

w Gdyni

 

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :

remont łazienek nr N15, N16 , sali rozpraw nr W12, korytarza przy bufecie oraz pokoi nr 235,237,238,239 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. PI. Konstytucji 5 wpisanym do rejestru zabytków.

zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

4ml budowa Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 13

 

W załączeniu:

1. Zestawienie złożonych ofert

2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

                                                                                      GDYNIA, DNIA 07.03.2017 r.

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ŁAZIENEK NR N15 I N16, SALI ROZPRAW NR W12, KORYTARZA PRZY BUFECIE ORAZ POKOI NR 235, 236, 238 I 239 W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W GDYNI PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 5 WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont łazienek nr N15 i N16, sali rozpraw nr W12, korytarza przy bufecie oraz pokoi nr 235, 236, 238 i 239  w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5.

 

W załączeniu :

 

 • Ogłoszenie,
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami;
 • Przedmiary:
 • remontu korytarza przy bufecie: roboty remontowe i renowacyjne,
 • remontu łazienek N15 i N16: roboty remontowe i renowacyjne,
 • remontu sali rozpraw W12: roboty remontowe i renowacyjne,
 • remontu pokoi 235, 237, 238 i 239: roboty remontowe i renowacyjne,
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:
 • remontu korytarza
 • remontu łazienek
 • remontu sali rozpraw
 • remontu pokoi

1.Ogłoszenie - remont korytarza łazienek, sali rozpraw i pokoi.doc

2.Sąd Rejonowy w Gdyni SIWZ remontowy marzec 2017.docx

3.Remont korytarza przy bufecie - przedmiar.pdf

4.Remont łazienek - N15, N16 - przedmiar.pdf

5.Remont pokoi 235_237_238_239 - przedmiar.pdf

6.Remont sali rozpraw W12 - przedmiar.pdf

7.STWIORB SS1 - korytarz.pdf

8.STWIORB SS1 - łazienki N15 i N16-1.pdf

9.STWIORB SS1 - pokoje 235,237,238,239.pdf

10.STWIORB SS1 - sala rozpraw W12.pdf

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :
sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych, oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach budynku Sądu Rejonowego w Gdyni.
zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :
CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20B , 60-542 Poznań
SOLCOM BAYARD Sp. z o.o. , ul. Janickiego 20B , 60-542 Poznań

W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sprzątanie i konserwację pomieszczeń Sądu Rejonowego w Gdyni wraz z korytarzami, utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Sądu oraz konserwację i czyszczenie mebli w pomieszczeniach i korytarzach budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ulicy Plac Konstytucji 5.

W załączeniu :

 1. Ogłoszenie – sprzatanie
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
 3. Regulamin sprzątania

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na :
remont korytarza na II piętrze , sal rozpraw W21 i W23 , łazienek W17 i W18 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5
zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :
MATI Krzysztof Czarnecki z siedzibą przy ul. Łowickiej 1 w Gdyni
W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont korytarza na II piętrze, remont łazienek pom. W17 i W18 oraz remont sal rozpraw nr W21 i W23 w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5.

W załączeniu:

Przedmiary:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje ,że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na :

Remont sali rozpraw nr 130 w  budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy :

EKOINBUD RENOWACJE Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 5 A, 80-180 Gdańsk

W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Gdyni

Sąd Rejonowy w Gdyni uprzejmie informuje, że postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Remont dachu w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. Konstytucji 5 zostało rozstrzygnięte na korzyść firmy:

MSP „SMOK”  Keister,  Ksepka Spółka Jawna, ul. Kanałowa 13, 83-200 Starogard Gdański

W załączeniu:

 1. Zestawienie złożonych ofert
 2. Ocena punktowa złożonych ofert wg przyjętych kryteriów

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont dachu  w budynku  Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5

W załączeniu :

 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
 • Przedmiar remontu dachu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 1. Ogłoszenie – dach Pl. Konstytucji 2016
 2. siwz dach Pl. Konstytucji
 3. remont dachu specyfikacja-1
 4. Remont dachu – przedmiar-2 Pl.Konstytucji załacznik nr 5-2 przedmiar

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na remont Sali rozpraw 130 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Pl. Konstytucji 5

W załączeniu :

 • Ogłoszenie
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami
 • Przedmiary remontu sali rozpraw: instalacja elektryczna, roboty budowlane oraz renowacja mebli, stolarki okiennej, drzwiowej, boazerii oraz parkietu
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, remontowych oraz renowacyjnych.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie – sala rozpraw Pl. Konstytucji
 2. SIWZ sale rozpraw 130
 3. sala 130 prace budowlane specyfikacja-1
 4. sala 130 prace budowlane przedmiar-2
 5. Sala130- przedmiar meble-specyfikacja
 6. Sąd w Gdyni sale rozpraw sala 130 E- STWiOR-1
 7. sala 130 przedmiar robót elektr -1