ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ wykonujący orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Wydrukuj

Siedziba: Sąd Rejonowy w Gdyni, budynek B
81-354 Gdynia, ul. Jana z Kolna 55

Sekretariat Zespołu

pok. 111 tel/fax. 58 76 56 278, e-mail: zkssrodz@gdynia.sr.gov.pl
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek godz.10.00-13.00

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Małgorzata Rubaszewska


pok. 101, tel.58 76 56 208, e-mail: mrubaszewska@gdynia.sr.gov.pl

 

Kuratorzy zawodowi:

Alicja Cieśluk – wtorek 10.00-15.00, piątek 8.00-13.00
Pok. 108, Tel. 58 76 56 209, e-mail: alicja.ciesluk@gdynia.sr.gov.pl

Anna Czajkowska – wtorek 9.00- 14.00, piątek 9.00-14.00
Pok. 108, Tel. 58 76 56 209, e-mail: anna.czajkowska@gdynia.sr.gov.pl

Wioletta Kaliczyńska– poniedziałek 11.00- 16.00, środa 10.00-15.00
Pok. 108, Tel. 58 76 56 209, e-mail: wioletta.kaliczynska@gdynia.sr.gov.pl

Joanna Koszykowska-Pucuła – poniedziałek 1100-15.00, środa 9.00-13.00
Pok. 110, Tel. 58 76 56 213, e-mail: joanna.koszykowska@gdynia.sr.gov.pl

Anna Lachnitt – wtorek 9.00-14.00, czwartek 10.00-15.00
Pok. 110, Tel. 58 76 56 213, e-mail:   anna.lachnitt@gdynia.sr.gov.pl

Dorota Laskowska – poniedziałek 9.00-13.00, czwartek 9.00-13.00
Pok. 108, Tel. 58 76 56 209, e-mail: dorota.laskowska@gdynia.sr.gov.pl

Joanna Łazarczyk –środa 9.00-14.00, piątek 9.00-14.00
Pok. 107, Tel. 58 76 56 210, e-mail: joanna.lazarczyk@gdynia.sr.gov.pl

Elżbieta Pawłowska- Ledke – wtorek 10.30-15.30, piątek 10.30-15.30
Pok. 110, Tel. 058 76 56 213, e-mail: elzbieta.pawlowska-ledke@gdynia.sr.gov.pl

Małgorzata Rubaszewska– poniedziałek 10.30-15.30, środa 9.00-12.00, czwartek 10.00-14.00
Pok. 101, Tel. 58 76 56 208, e-mail: malgorzata.rubaszewska@gdynia.sr.gov.pl

Ewa Tchórz– poniedziałek 9.00- 14.00, czwartek 10.00-15.00
Pok. 107, Tel. 58 76 56 210, e-mail: ewa.tchorz@gdynia.sr.gov.pl

Iwona Trzeciak – wtorek 10.00-15.00, czwartek 10.00-15.00
Pok. 107, Tel. 58 76 56 210, e-mail: iwona.trzeciak@gdynia.sr.gov.pl

Dorota Wereszko – poniedziałek 9.00-14.00, środa 10.00-15.00
Pok. 107, Tel. 58 76 56 210, e-mail: dorota.wereszko@gdynia.sr.gov.pl