INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

Odsłuchaj Wydrukuj

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której zamieszczone zostały wzory:

- wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego

- oświadczenia dla kandydata na opiekuna tymczasowego

- postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego

- informacji zbiorczej przeznaczonej dla zainteresowanych i pouczeń dla uczestników postępowania

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Посилання на сайт Міністерства юстиції, де розміщено шаблони:

- заява про призначення тимчасового опікуна

- декларації кандидата на посаду тимчасового опікуна

- рішення про призначення тимчасового опікуна

- збірна інформація, призначена для зацікавлених осіб, та інструкції для учасників процедури

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej