Godziny przyjmowania interesantów

Odsłuchaj Wydrukuj

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
BUDYNEK A, PARTER, POK. 2

Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00
e-mail: boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl , boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl
    
TELEFONICZNA OBSŁUGA INTERESANTÓW
tel. (58)  76 56 231; 58 76 56 232
fax. (58)  76 56 233

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów:

a)     udzielają osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,

b)     wydawają odpisy dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych,

c)     udostępniają list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych,

d)     udostępniają formularzy sądowych i wzorów pism,

e)     informują o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych Sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych Sal rozpraw,

f)      udostępniają informację o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,

g)     udzielają informacji dotyczących wysokości opłat od składanych wniosków w sprawach toczących się w tut. Sądzie jak również o inne opłaty,

h)     kierują interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.

BIURO PODAWCZE:  ( INFORMACJA DOT. BIURA PODAWCZEGO V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH PODANA JEST NIŻEJ)

BUDYNEK A, POK. W29
Adres: pl. Konstytucji 5
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

BIURO PODAWCZE W BUDYNKU PRZY UL. PODOLSKIEJ 21: 
Adres: ul. Podolska 21,
81- 321 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

BIURO PODAWCZE V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH:

BUDYNEK A, POZIOM -1, POK. N05
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:      9.00 – 17.00
wtorek – piątek:  7.30– 14.30

 

CZYTELNIA AKT
BUDYNEK A, PARTER, POK. 3
Adres: pl. Konstytucji 5,
81- 354 Gdynia


BUDYNEK PRZY UL. PODOLSKIEJ 21-  Przeglądanie akt III Wydziału Rodzinnego i  Nieletnich oraz VI Wydziału Gospodarczego odbywa się w BUDYNKU SĄDU PRZY UL. PODOLSKIEJ 21, POK. C.118

Adres: ul. Podolska 21
81- 321 Gdynia

Godziny przeglądania akt ( w obu lokalizacjach):
poniedziałek:       8.00 – 16.45 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (ostatnie wejście do godz. 16.00) 
wtorek – piątek:   8.00 – 14.30 co 45 min. począwszy od godz. 8.00 (wejście do godz. 13.45)

PRZERWA 11.45-12.15

INFORMUJEMY, IŻ Z POWODU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMAWIANIA AKT PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SĄDU (JEDYNIE TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE LUB  PRZEZ
E-MAIL czytelnia@gdynia.sr.gov.pl )


Zamawianie akt zgodnie z regulaminem_czytelni.pdf
- telefonicznie: (58) 76 56 322 (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)
- droga elektroniczną: czytelnia@gdynia.sr.gov.pl

- osobiście: w czytelni (poniedziałek w godz. 7.30-8.00; 17.00-18.00, wtorek-piątek 7.30-8.00; 14.30-15.30)

-  przez stronę www.gdynia.sr.gov.pl - Zakładka Dla Interesantów- Załatw sprawę przez Internet- Zamów akta

UWAGA: akta udostępniane są najwcześniej w następnym dniu roboczym po dniu ich zamówienia

 

GODZINY OTWARCIA KAS SĄDU:

BUDYNEK A, PARTER
Poniedziałek: 7.45– 17.00
Wtorek – Piątek: 7.45-15.00
Przerwa: 12.00 – 12.30

 

PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO (KRK):
BUDYNEK A, PARTER,  POK. 33

Adrtes: pl. Konstytucji 5

81-354 Gdynia

tel. 58 76 56 338.

Punkt czynny jest:
poniedziałek 8.20 – 17.30
wtorek – piątek  8.20 – 15.00

Przerwa:
Poniedziałki: 11.00-11.15; 15.00- 15.15
Pozostałe dni: 11.00- 11.15