Aktualności

W Tygodniu Mediacji tj. w dniach od 18 października 2021 r. do 22 października 2021 r. wszystkie zainteresowane osoby będa miały możliwość uzyskania u Mediatorów informacji o mediacji tj. czym jest mediacja i jakie korzyści daje stronom postępowań sądowych.

 Harmonogram dyżurów Mediatorów:

    1.  Koroluk Sławomir, 18 – 22 października 2021r. w godz. 12.00-18.00 w siedzibie kancelarii ul. Świętojańska 98/4, Gdynia; sk.kancelaria@gmail.com, tel.: 693 230 371;

     2. Lewandowska Aleksandra, 18 – 22 października 2021r. w godz. 12.00-18.00 w siedzibie kancelarii ul. A. Abrahama 61/1, Gdynia oraz on-line i telefonicznie; kancelaria@mediacje-lewandowska.pl; tel.:  502 600 717;

     3. Matysiak Barbara, 18 – 20 października 2021r. w godz. 16.00-17.00 on-line oraz telefonicznie; basiamatysiak@gmail.com; tel.: 601 411 007;

    4. Sądel Honorata, 19 października 2021r. i 21 października 2021r. w godz. 08.00-09.00 on-line oraz telefonicznie; honoratasadel@wp.pl, tel.: 502 681 422;

     5. Stawikowska Katarzyna, 18 – 22 października 2021r. w godz. 12.00-20.00 on-line oraz telefonicznie; katarzynastawikowska@mediator-gdn.pl; tel.: 663 807 016;

     6. Dobrowolska-Weprzędz Katarzyna, 18 – 22 października 2021r. w godz. 12.00-15.00 online, telefonicznie i osobiście; katarzyna.dobrowolska@wp.pl, tel.: 508-237-444 .

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski Kancelaria Komornicza Nr XV w Gdyni informuje, iż od dnia 12 marca 2020 roku kancelaria została zamknięta dla interesantów. Obowiązek informacyjny stron realizowany jest wyłącznie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz tradycyjnych środków komunikacji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha - Mularczyk Kancelaria Komornicza Nr VI w Gdyni informuje, iż od dnia 12 marca 2020 roku kancelaria została zamknięta dla interesantów.  Obowiązek informacyjny stron realizowany jest wyłącznie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz tradycyjnych środków komunikacji.

Szanowni Państwo

Wobec informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,

w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r.

dyżury informacyjne Mediatorów w pokoju W-24 są na ww. okres zawieszone,

zaś wyznaczone spotkania informacyjne w tym okresie odwołane.

 

O ewentualnych nowych terminach spotkań informacyjnych strony zostaną zawiadomione pisemnie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny

lub e-mailowy z sekretariatem odpowiedniego Wydziału.

 

Uprzejmie informujemy, iż kancelarie komornicze Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Gdyni zostają zamknięte dla interesantów. Kontakt z kancelariami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, tradycjnej oraz telefonicznie. Wykaz telefonów i adresów e-mail kancelarii komorniczych znajdą Państwo w zakładce O sądzie- Struktura oraganizacyjna-Komornicy.

UWAGA !

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w dniach 13-27 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Gdyni ogranicza swoją działalność tylko do spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych. Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  Zarządzeniu Nr 42-2020 - Adm. 011-43/20 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 marca 2020 roku

W związku z powyższym m.in.: 

 • zostają zniesione rozprawy i posiedzenia, które nie należą do kategorii spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Gdyni na terminy w okresie 13-27 marca 2020 r. Wykaz spraw, które się odbędą umieszczony zostanie w odrębnym dokumencie.
 • dostęp do Czytelni Akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych znoszeniem wokand oraz spraw, w których zapadły zaskarżalne orzeczenia.
 • wejście do Sądu Rejonowego w Gdyni będzie możliwe tylko w celu PILNEGO skorzystania z Biura Obsługi Interesanta jak również za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę i posiedzenie. W przypadku braku wezwania lub zawiadomienia interesant zostanie wpuszczony po potwierdzeniu w sekretariacie konieczności jego stawiennictwa. Z dniem 17 marca 2020 roku wstrzymana została bezpośrednia obsługa interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego w Punkcie Informacyjnym.

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

Szanowni Państwo

Wobec informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,

w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r.

dyżury informacyjne Mediatorów w pokoju W-24 są na ww. okres zawieszone,

zaś wyznaczone spotkania informacyjne są w tym okresie odwołane.

 

O ewentualnych nowych terminach spotkań informacyjnych
strony zostaną zawiadomione pisemnie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny

lub e-mailowy z sekretariatem odpowiedniego Wydziału.

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ STUDENCKA PORADNIA PRAWNA ODWOŁUJE DYŻURY CZWARTKOWE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI OD DNIA 12 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA. STOWARZYSZENIE OVUM ODWOŁUJE DYŻURÓW W PIĄTEK 13.03.2020 ORAZ 20.03.2020 ROKU.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl),w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus) informujemy, iż obsługa interesantów prowadzona będzie jedynie w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się w pokoju nr 2 (budynek przy pl. Konstytucji 5).  PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT W SĄDZIE ORAZ O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ E-MAILOWY W CELU UZYSKANIA POTRZEBNYCH INFORMACJI:

Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w godzinach 8:00 do 15:00,
a w poniedziałki do 18:00.

Informację można uzyskać pod numerami telefonów:

SPRAWY KARNE
(informacje z zakresu spraw karnych, wykroczeniowych, wykonawczych)
tel. (58)  76 56 231
fax. (58) 76 56 233
e-mail: boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl
    
SPRAWY CYWILNE
(informacje z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy)
tel.
(58)  76 56 232
fax. (58)  76 56 233
e-mail:
boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Z Sądem Rejonowym w Gdyni można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

administracja@gdynia.sr.gov.pl

sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Zapytania można kierować również za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

 http://www.gdynia.sr.gov.pl/pl/biuro-obslugi-interesanta

INFORMUJEMY, IŻ ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU Z DNIEM 17 LUTEGO 2020 ROKU UTWORZONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI SEKCJA DO ROZPOZNAWANIA SPRAW EGZEKUCYJNYCH W RAMACH VII WYDZIAŁU CYWILNEGO.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 02 LIPCA 2018 ROKU
ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU
ZNIESIONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI
 SEKCJA DO SPRAW WYKROCZENIOWYCH W II WYDZIALE KARNYM.

Sprawy o wykroczenia pozostają w obszarze właściwości rzeczowej II Wydziału Karnego

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO  30 CZERWCA 2018 !

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. Tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.

E- znak może zostać zakupiony:

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

  Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

  Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

  Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

Informujemy, iż w każdy piątek, w godz. 8.00-12.00, w pokoju 109 (I piętro budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni pl. Konstytucji 5) doradcy Stowarzyszenia OVUM świadczą nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską.
         Natomiast w każdy czwartek,  w godzinach 9.00-13.00 w pokoju 109 studenci Studenckiej Poradni Prawnej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu świadczyć będą nieodpłatną pomoc prawną. Zakres świadczenia pomocy obejmuje udzielanie Interesantom informacji oraz porad prawnych, a także pomoc w sporządzaniu pism procesowych.

                                                                                         ZAPRASZAMY