Aktualności

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Iwona Miotk  zawiadamia, iż w dniach 02 maja 2024 roku, 31 maja 2024 roku oraz 16 sierpnia 2024 roku Kancelaria Komornicza w Gdyni będzie nieczynna.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk, Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni zawiadamia, że w dniu 29-03-2024., 02-05-2024r., 31-05-2024r. oraz 16-08-2024r. kancelaria nie będzie czynna dla obsługi stron.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Gdyni poszukuje osób chętnych do współpracy w charakterze kuratorów społecznych. Zainteresowane osoby powinny mieć wykształcenie co najmniej średnie i posiadać doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej i wychowawczej rodzinami i dziećmi.

Bliższych informacji udzieli kierownik zespołu Dorota Wereszko tel. 505-358-462 lub 58 76-56-208. 

TYDZIEŃ MEDIACJI 2023 W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI

W ramach obchodów Tygodnia Mediacji 2023 w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w dniu 12 października 2023r., pod hasłem: "Niech MEDIACJA będzie z Tobą!",  odbędzie się spotkanie z młodzieżą z V klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie oraz spotkanie z młodzieżą z III klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. 

Oba spotkania odbędą się z udziałem Pani Mediator Katarzyny Stryjek (Kierownika Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej) wraz z Jej podopiecznymi tj. uczniami i uczennicami 4 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z klasy o profilu mediacyjnym. 

 

Bezpłatne konsultacje mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w Tygodniu Mediacji 2023 r.

Czym jest mediacja? Na czym polega? Jakimi się rządzi prawami? Jak się do niej przygotować? Jaka jest rola pełnomocnika w mediacji? Kim jest mediator? Czy każda sprawa nadaje się do mediacji? Jakie są koszty mediacji? Na te i inne kwestie dotyczące mediacji sądowej i pozasądowej odpowiedzą, w ramach bezpłatnych konsultacji, profesjonalni mediatorzy- radcy prawni z Ośrodka Mediacyjnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku: 

 1. Jowita Mulawa - Krause, pod numerem telefonu: 58 341 01 10, we wtorek 17 października, w  godzinach: od 10:00, do 12:00 - tylko w sprawach gospodarczych i cywilnych (z wyłączeniem spraw rodzinnych, karnych i pracowniczych) 
 2. Sławomira Pastuszak-Nicewicz:  pod numerem telefonu: 502 942 447: we wtorek 17 października, w godzinach: od 17:00, do 19:00 – w sprawach gospodarczych oraz pracowniczych (konflikt w środowisku biznesowym i organizacji);
  w środę 18 października, w godzinach: od 17:00, do 19:00 w sprawach cywilnych (ze szczególnym uwzględnieniem sporów dot. nieruchomości i frankowych) oraz spadkowych i rodzinnych (zwłaszcza w zakresie okołorozwodowych)
 3. Rafał Szordykowski, w środę, 18 października, w godzinach od 17:00, do 19:00, pod numerem telefonu: 601 225 871 - tylko w sprawach gospodarczych i cywilnych (z wyłączeniem rodzinnych, karnych i pracowniczych)

W Międzynarodowy Dzień Mediacji, tj. czwartek 19 października 2023 r., w godz. 11:30-13:00, zapraszamy do siedziby Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 na konsultacje osobiste.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konsultacje bezpośrednio u radców prawnych- mediatorów: Piotra Kubika (509 014 590) i Sławomiry Pastuszak-Nicewicz (502 942 447).

Więcej informacji na stronie: https://www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl/

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której zamieszczone zostały wzory:

- wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego

- oświadczenia dla kandydata na opiekuna tymczasowego

- postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego

- informacji zbiorczej przeznaczonej dla zainteresowanych i pouczeń dla uczestników postępowania

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Посилання на сайт Міністерства юстиції, де розміщено шаблони:

- заява про призначення тимчасового опікуна

- декларації кандидата на посаду тимчасового опікуна

- рішення про призначення тимчасового опікуна

- збірна інформація, призначена для зацікавлених осіб, та інструкції для учасників процедури

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Informujemy, iż Studencka Poradnia Prawna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu wznawia swoją działalność.  

Studenci 3 i 4 roku prawa  udzielać będą porad prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy pod nadzorem wykładowców WSAiB.

Interesanci są przyjmowani w środy w godzinach 16:00-18:30 w budynku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (Gdynia, ul. Kielecka 7) w sali 122. 

Kilka ważnych informacji: 

1. Studenci nie udzielają porad prawnych "od ręki", na rzetelną opinie zweryfikowaną przez specjalistę należy poczekać od 1 do 2 tygodni. 

2. Z usług poradni mogą skorzystać tylko osoby, które w tej samej sprawie nie korzystały z porady u profesjonalnego pełnomocnika. 

3. Pomoc prawna jest oferowana osobom, które ze względu na swoją sytuację majątkową nie mają możliwości skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. 

Istnieje również możliwość umówienia się na poradę w formie zdalnej przez telefon, teams lub mailowo. 

W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail poradniawsaib@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego, czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym, gdzie jest najbliższy punkt, zapytaj:

 • w starostwie powiatowym,
 • w urzędzie gminy,
 • w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 • na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz, wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy/powiatu/miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 • na stronie internetowej np. www.ms.gov.pl

Kto może skorzystać?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz prawnikowi, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób – aby skorzystać z pomocy, składasz:

 1. pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów,
 2. oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
 3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie adwokata z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa - czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu – na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego, lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie, jak takie pismo sformułować, a nie stać jej na opłacenie prawnika, który to zrobi,
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy  odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. poradnia psychologiczna, ośrodek pomocy społecznej czy pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego z urzędów powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu czy wystąpienie
  o zasiłek pogrzebowy,
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać?

 1. telefonicznie – każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji (numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów – w tym też Twojego),
 2. elektronicznie – na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie https://np.ms.gov.pl/
 3. osobiście- w starostwie powiatowym

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego, jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

 1. z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
 2. kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 2. dokumenty dotyczące Twojego problemu – jeśli w ogóle takie masz (nie jest to obowiązkowe), możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami pamiętaj o nich!,
 3. *dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
  w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy:

 1. w punkcie:
  • możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu lub będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
  • pomoc tłumacza języka migowego będzie możliwa, jeżeli się o nią zwrócisz podczas zapisu na poradę, 
 2. w dogodnym dla siebie miejscu:
  • którego ze względu na stan zdrowia nie możesz opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
  • wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, np. w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
  • w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego
 3. w szczególnych formach:
  • po umówieniu terminu wizyty prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
  • konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie (numer telefonu, adres e-mail itd.).

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo).

Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad. 

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie. 

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach,  szkołach, miejscach aktywności lokalnej, klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny, są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej

Pliki do pobrania:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja - ikonografika Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Zobacz również:

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

INFORMUJEMY, IŻ ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU Z DNIEM 17 LUTEGO 2020 ROKU UTWORZONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI SEKCJA DO ROZPOZNAWANIA SPRAW EGZEKUCYJNYCH W RAMACH VII WYDZIAŁU CYWILNEGO.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 02 LIPCA 2018 ROKU
ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU
ZNIESIONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI
 SEKCJA DO SPRAW WYKROCZENIOWYCH W II WYDZIALE KARNYM.

Sprawy o wykroczenia pozostają w obszarze właściwości rzeczowej II Wydziału Karnego

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO  30 CZERWCA 2018 !

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. Tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.

E- znak może zostać zakupiony:

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

  Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

  Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

  Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.