Aktualności

W ramach obchodów Tygodnia Mediacji zapraszamy mediatorów oraz osoby profesjonalnie zajmujące się tematyką mediacji na spotkanie z Sędziami Sądu Rejonowego w Gdyni poświęcone promowaniu mediacji i wypracowywaniu dobrych praktyk w zakresie współpracy na linii Sądy-środowisko mediatorów. Spotkanie obędzie się w dniu 19 października 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Gdyni, w Sali 130 o godz. 10.00.

W ramach obchodów Tygodnia Mediacji odbywać się będą dyżury Mediatorów w ustalonych godzinach, w budynku głównym Sądu Rejonowego w Gdyni przy Placu Konstytucji 5 w Gdyni (I piętro, obok sali 130)  oraz w lokalizacji Sądu przy ul. Podolskiej 21 (I  piętro), według grafiku: 

Budynek główny, Plac Konstytucji 5, I  piętro obok Sali 130 :

19.10.2022r. (środa)

9.00 – 10.00  - Aleksandra Lewandowska

12.00 – 14.00 Joanna Szmyt-Brożek

21.10.2022r. (piątek)

11.00 – 13.00  Marcin Korybalski

Budynek- ul. Podolska 21 , I piętro

18.10.2022 (wtorek)

10.00 – 12.00  Joanna Szmyt-Brożek

13.00 – 15.00 Sławomir Koroluk

19.10.2022r (środa)

12.30 – 15.00  Sławomir Koroluk

20.10.2022 (czwartek)

10.30 – 11.30 Aleksandra Lewandowska

21.10.2022r (piątek)

10.00 – 13.00 Sławomir Koroluk

 

Więcej informacji na temat obchodów Tygodnia Mediacji znajdą Państwo na stronie Sądu Okręgowego w Gdańsku: Informacje - Sąd Okręgowy w Gdańsku (gdansk.so.gov.pl)

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, na której zamieszczone zostały wzory:

- wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego

- oświadczenia dla kandydata na opiekuna tymczasowego

- postanowienia o ustanowieniu opiekuna tymczasowego

- informacji zbiorczej przeznaczonej dla zainteresowanych i pouczeń dla uczestników postępowania

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Посилання на сайт Міністерства юстиції, де розміщено шаблони:

- заява про призначення тимчасового опікуна

- декларації кандидата на посаду тимчасового опікуна

- рішення про призначення тимчасового опікуна

- збірна інформація, призначена для зацікавлених осіб, та інструкції для учасників процедури

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Informujemy, iż Studencka Poradnia Prawna w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu wznawia swoją działalność.  

Studenci 3 i 4 roku prawa  udzielać będą porad prawnych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy pod nadzorem wykładowców WSAiB.

Interesanci są przyjmowani w środy w godzinach 16:00-18:30 w budynku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (Gdynia, ul. Kielecka 7) w sali 122. 

Kilka ważnych informacji: 

1. Studenci nie udzielają porad prawnych "od ręki", na rzetelną opinie zweryfikowaną przez specjalistę należy poczekać od 1 do 2 tygodni. 

2. Z usług poradni mogą skorzystać tylko osoby, które w tej samej sprawie nie korzystały z porady u profesjonalnego pełnomocnika. 

3. Pomoc prawna jest oferowana osobom, które ze względu na swoją sytuację majątkową nie mają możliwości skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. 

Istnieje również możliwość umówienia się na poradę w formie zdalnej przez telefon, teams lub mailowo. 

W tym celu prosimy o kontakt na adres e-mail poradniawsaib@gmail.com

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

 • nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego, czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?

Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.

Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym, gdzie jest najbliższy punkt, zapytaj:

 • w starostwie powiatowym,
 • w urzędzie gminy,
 • w urzędzie miasta,

lub poszukaj:

 • na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz, wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy/powiatu/miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać),
 • na stronie internetowej np. www.ms.gov.pl

Kto może skorzystać?

Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz prawnikowi, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?

Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną, czyli prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób – aby skorzystać z pomocy, składasz:

 1. pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów,
 2. oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
 3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie adwokata z urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska

Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:

 • prawa - czyli czego możesz się domagać,
 • i obowiązki - jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.

Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja

Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?

Pomoc prawna:

 • jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu – na przykład, gdy osoba chce się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego, lub gdy samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie, jak takie pismo sformułować, a nie stać jej na opłacenie prawnika, który to zrobi,
 • pomocy prawnej udziela prawnik,
 • jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający pomocy  odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, np. poradnia psychologiczna, ośrodek pomocy społecznej czy pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.

Pomoc obywatelska:

 • może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie na przykład wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego z urzędów powinna się udać, by załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu czy wystąpienie
  o zasiłek pogrzebowy,
 • porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
 • doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać?

 1. telefonicznie – każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i udzielania informacji (numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów – w tym też Twojego),
 2. elektronicznie – na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie https://np.ms.gov.pl/
 3. osobiście- w starostwie powiatowym

Jak długo będę czekał na poradę?

To zależy od tego, jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:

 1. z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy,
 2. kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.

Co musisz przygotować?

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 2. dokumenty dotyczące Twojego problemu – jeśli w ogóle takie masz (nie jest to obowiązkowe), możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami pamiętaj o nich!,
 3. *dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
  w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy:

 1. w punkcie:
  • możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu lub będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca się językiem migowym,
  • pomoc tłumacza języka migowego będzie możliwa, jeżeli się o nią zwrócisz podczas zapisu na poradę, 
 2. w dogodnym dla siebie miejscu:
  • którego ze względu na stan zdrowia nie możesz opuszczać, np. w szpitalu lub domu,
  • wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, np. w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
  • w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego z tłumaczem języka migowego
 3. w szczególnych formach:
  • po umówieniu terminu wizyty prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą. Pomoc może zostać udzielona telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta.
  • konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie (numer telefonu, adres e-mail itd.).

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?

W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo).

Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej!

Edukacja prawna

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad. 

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie. 

Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach,  szkołach, miejscach aktywności lokalnej, klubach pracy.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny, są dostępne w starostwie powiatowym, np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej

Pliki do pobrania:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja - ikonografika Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Zobacz również:

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze zmianą przepisów Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Marcin Zalewski Kancelaria Komornicza Nr XV w Gdyni informuje, iż od dnia 12 marca 2020 roku kancelaria została zamknięta dla interesantów. Obowiązek informacyjny stron realizowany jest wyłącznie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz tradycyjnych środków komunikacji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha - Mularczyk Kancelaria Komornicza Nr VI w Gdyni informuje, iż od dnia 12 marca 2020 roku kancelaria została zamknięta dla interesantów.  Obowiązek informacyjny stron realizowany jest wyłącznie za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz tradycyjnych środków komunikacji.

Szanowni Państwo

Wobec informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,

w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r.

dyżury informacyjne Mediatorów w pokoju W-24 są na ww. okres zawieszone,

zaś wyznaczone spotkania informacyjne w tym okresie odwołane.

 

O ewentualnych nowych terminach spotkań informacyjnych strony zostaną zawiadomione pisemnie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny

lub e-mailowy z sekretariatem odpowiedniego Wydziału.

 

Uprzejmie informujemy, iż kancelarie komornicze Komorników Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Gdyni zostają zamknięte dla interesantów. Kontakt z kancelariami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, tradycjnej oraz telefonicznie. Wykaz telefonów i adresów e-mail kancelarii komorniczych znajdą Państwo w zakładce O sądzie- Struktura oraganizacyjna-Komornicy.

UWAGA !

W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-CoV-2 w dniach 13-27 marca 2020 roku Sąd Rejonowy w Gdyni ogranicza swoją działalność tylko do spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych. Termin ograniczenia może ulec przedłużeniu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  Zarządzeniu Nr 42-2020 - Adm. 011-43/20 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 12 marca 2020 roku

W związku z powyższym m.in.: 

 • zostają zniesione rozprawy i posiedzenia, które nie należą do kategorii spraw pilnych w rozumieniu par. 2 pkt 5 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych wyznaczone w Sądzie Rejonowym w Gdyni na terminy w okresie 13-27 marca 2020 r. Wykaz spraw, które się odbędą umieszczony zostanie w odrębnym dokumencie.
 • dostęp do Czytelni Akt zostaje ograniczony do spraw pilnych, nieobjętych znoszeniem wokand oraz spraw, w których zapadły zaskarżalne orzeczenia.
 • wejście do Sądu Rejonowego w Gdyni będzie możliwe tylko w celu PILNEGO skorzystania z Biura Obsługi Interesanta jak również za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę i posiedzenie. W przypadku braku wezwania lub zawiadomienia interesant zostanie wpuszczony po potwierdzeniu w sekretariacie konieczności jego stawiennictwa. Z dniem 17 marca 2020 roku wstrzymana została bezpośrednia obsługa interesantów wnioskujących o informację z Krajowego Rejestru Karnego w Punkcie Informacyjnym.

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU Z SĄDEM W FORMIE TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

Szanowni Państwo

Wobec informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2,

w okresie od dnia 13 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r.

dyżury informacyjne Mediatorów w pokoju W-24 są na ww. okres zawieszone,

zaś wyznaczone spotkania informacyjne są w tym okresie odwołane.

 

O ewentualnych nowych terminach spotkań informacyjnych
strony zostaną zawiadomione pisemnie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny

lub e-mailowy z sekretariatem odpowiedniego Wydziału.

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ STUDENCKA PORADNIA PRAWNA ODWOŁUJE DYŻURY CZWARTKOWE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI OD DNIA 12 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA. STOWARZYSZENIE OVUM ODWOŁUJE DYŻURÓW W PIĄTEK 13.03.2020 ORAZ 20.03.2020 ROKU.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl),w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirus) informujemy, iż obsługa interesantów prowadzona będzie jedynie w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącym się w pokoju nr 2 (budynek przy pl. Konstytucji 5).  PROSIMY O OGRANICZENIE WIZYT W SĄDZIE ORAZ O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ E-MAILOWY W CELU UZYSKANIA POTRZEBNYCH INFORMACJI:

Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w godzinach 8:00 do 15:00,
a w poniedziałki do 18:00.

Informację można uzyskać pod numerami telefonów:

SPRAWY KARNE
(informacje z zakresu spraw karnych, wykroczeniowych, wykonawczych)
tel. (58)  76 56 231
fax. (58) 76 56 233
e-mail: boi.sprawykarne@gdynia.sr.gov.pl
    
SPRAWY CYWILNE
(informacje z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracy)
tel.
(58)  76 56 232
fax. (58)  76 56 233
e-mail:
boi.sprawycywilne@gdynia.sr.gov.pl

Z Sądem Rejonowym w Gdyni można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

administracja@gdynia.sr.gov.pl

sekretariat@gdynia.sr.gov.pl

Zapytania można kierować również za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

 http://www.gdynia.sr.gov.pl/pl/biuro-obslugi-interesanta

INFORMUJEMY, IŻ ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU Z DNIEM 17 LUTEGO 2020 ROKU UTWORZONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI SEKCJA DO ROZPOZNAWANIA SPRAW EGZEKUCYJNYCH W RAMACH VII WYDZIAŁU CYWILNEGO.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 02 LIPCA 2018 ROKU
ZARZĄDZENIEM PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU
ZNIESIONA ZOSTAJE W SĄDZIE REJONOWYM W GDYNI
 SEKCJA DO SPRAW WYKROCZENIOWYCH W II WYDZIALE KARNYM.

Sprawy o wykroczenia pozostają w obszarze właściwości rzeczowej II Wydziału Karnego

PAPIEROWE ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ TYLKO DO  30 CZERWCA 2018 !

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. Tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.

E- znak może zostać zakupiony:

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

  Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

  Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

  Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.