Wykaz podmiotów udzielających wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie

Odsłuchaj Wydrukuj

Na stronie  https://mopsgdynia.pl/wsparcie/ , na podstronie  https://mopsgdynia.pl/wsparcie/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ znajdują się informacje dot. Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie i Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.

Natomiast na stronie www.gdyniawspiera.pl można znaleźć wiele informacji dot. różnorodnych form pomocy i wsparcia. 

 

Województwo pomorskie:

REJESTR MIEJSC W KTÓRYCH GMINA UDZIELA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA KWIECIEŃ 2023 woj. pomorskie

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA CZERWIEC 2023 woj. pomorskie

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH DZIAŁANIA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ WOJ POM ROK 2023

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC 2023 woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie

Podmioty-prowadzace-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy--wojewodztwo-pomorskie-rok-2022

Podmioty-realizujace-programy-psychologiczno-terapeutyczna-dla-sprawcow-przemocy-wojewodztwo-pomorskie

Baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialania-sluzb-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-wojewodztwo-pomorskie-rok--2022

Województwo kujawsko - pomorskie:

Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2023 r. woj. kujawsko-pomorskie

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej woj. kujawsko-pomorskie

Wykaz organizacji pozarządowych świadczacych pomoc i wsparcie osobom doznajacym przemocy domowej w 2023 r. woj.kujawsko-pomorskie

Rejestr placówek tymczasowego schronienia (schronisko noclegownia ogrzewalnia) stan na 30.06.2023 r_ woj. kujawko-pomorskie

Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa stan na dzien 30.06.2023 r. woj. kujawsko-pomorskie

Powiaty realizujące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc domową w 2023 r. woj. kujawsko-pomorskie

Powiaty realizujące programy oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową w 2023 woj. kujawsko-pomorskie

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC 2023 - woj. kujawsko-pomorskie

 

Województwo warmińsko - mazurskie:

Baza-organizacji-pozarzadowych-w-obszarze-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie

Baza-podmiotow-udzielajacych-pomocy-osobom-i-rodzinom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie

Baza-placowek-zapewniajacych-schronienie

Baza-placowek-poradnictwa-specjalistycznego-dla-osob-stosujacych-przemoc-luty-2022

Baza-ops--cus-i-pcpr

Baza---miejsca-noclegowe-dla-sprawcow

Baza-placowek-prowadzacych-oddzialywania-korekcyjno-edukacyjne-oraz-programy-psychologiczno-terapeutyczne

Baza-placowek-poradnictwa-specjalistycznego-dla-osob-stosujacych-przemoc-luty-2022