Inspektor Ochrony Danych

Odsłuchaj Wydrukuj

Inspektor Ochrony Danych

Starszy sekretarz sądowy - Aneta Palicka

iodo@gdynia.sr.gov.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów z zakresu ochrony danych  osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Sąd Rejonowy w Gdyni, znajdują się w zakładce Przydatne strony- Ochrona danych osobowych

Zarządzenie Nr 101/2021- Adm. 011-122/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Gdyni o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych