Komornicy

Odsłuchaj Wydrukuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr I w Gdyni
Bartosz Bociąga

ul. Świętojańska 71/5
81-389 Gdynia
tel. 58 719-04-60
fax. 58 743-63-92
e-mail : gdynia.bociaga@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15;00, 

Obsługa telefoniczna interesantów w godz.10:00-14:30,

Obsługa osobista interesantów odbywać sie będzie w poniedziałki w godz. 9:00-12:00 oraz w środy w godz. 9:00-14:00,

Dyżur komornika obywać się będzie w środy w godz. 9:00-14:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr II w Gdyni
Karol Kwidziński

ul. Świętojańska 105/1, 81-381 Gdynia

tel. 58 673 43 54

e-mail:gdynia.kwidzinski@komornik.pl

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 37 1600 1114 1823 0599 1000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 10.00-14.00, piątek w godz 10:00-13:00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 14.00-18.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr III w Gdyni

Tomasz Deresiewicz

ul. Świętopełka 59
81-524 Gdynia
tel.   58 533 60 64
fax  58 535 62 14
e-mail: gdynia.deresiewicz@komornik.pl
konto: BS 92 9484 1222 2035 0006 1737 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 12.00-14.00

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, od 1 stycznia 2023r. komornik przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni
Tomasz Draganik

ul. Wielkopolska 251/11
80-531 Gdynia
tel.   58 625 12 58
fax  58 620 65 39
e-mail: gdynia.draganik@komornik.pl
konto: Deutsche Bank S.A. 26 1910 1048 2625 3796 7929 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.30-17.30, wtorek - czwartek w godz. 8.00-15.00, piątek w godz. 7.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni, informuje zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, iż przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
Joanna Cyrzan

ul. Świętojańska 23 B/12
81- 372 Gdynia
tel. 58 661-52-71
e-mail: gdynia2@komornik.pl
konto: Bank PKO BP  88 1020 1853 0000 9302 0014 7512

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni
Jolanta Janocha-Mularczyk

ul. Starowiejska 26/2
81-356 Gdynia
tel/fax. 58 623-38-52
e-mail : gdynia.janocha-mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 31 1600 1462 1873 4093 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk Kancelaria Komornicza w Gdyni, informuję zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych iż od 1 stycznia 2023r. komornik w dalszym ciągu przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VII w Gdyni
Adrian Kraśniewski

al. Zwycięstwa  252/2
81-540 Gdynia
tel.   690 450 071
e-mail: gdynia.krasniewski@komornik.pl
konto: 30 1600 1462 1811 9047 3000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-17.00, środa w godz. 10.00-18.00, piątek w godz. 9.00-15.00

Przyjęcia interesantów: w środy od godz. 12.00 do 18.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VIII w Gdyni
Iwona Miotk

ul. Armii Krajowej 13/6
81-372 Gdynia
fax. 58 661-38-43
tel. 58 661-18-71
e-mail: gdynia1@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 29 1600 1462 1823 5339 6000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorki w godz. 10.00-14.00                                 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni
Krzysztof Mówiński od 1 lutego 2024 roku Zastępca Komornik sądowy Karol Kwidziński 

ul. Świętojańska 55/03
81-391 Gdynia
tel. 58 661-51-87
fax. 58 627-85-24
e-mail: krzysztof.mowinski@komornik.pl
konto: BANK PEKAO SA   66 1240 5396 1111 0000 5382 3809

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni
Rafał Mularczyk

ul. Starowiejska 26/5
81-356 Gdynia
tel.   577 600 188, 577 600 099
e-mail: gdynia.mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 57 1600 1462 1873 4583 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz. 8.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 9.30-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Rafał Mularczyk Kancelaria Komornicza nr X zawiadamia, że w pierwszym półroczu 2024r. zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela przez komornika sądowego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XI w Gdyni
Marcin Płoński Zastępca Komornik sądowy Rafał Mularczyk - NOWY ADRES KANCELARII - ul. Starowiejska 26/5, 81-356 Gdynia czynna w godzinach poniedziałek-piątek 8:30-14:00, obsługa stron - wtorek 9:00-14:00

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych postanowieniem z dnia 5.02.2024 r. . Ministerstwa Sprawiedliwości zawieszono Komornika Sądowego Marcina Płońskiego.

Zarządzenie nr 3/2024 OA.021.2.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o odsunieciu Komornika Sądowego od wykonywania czynności służbowych

Zarządzenie nr 9-2024 OA.021.9.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o odsunięciu Komornika Sądowego od wykonywania czynności służbowych .pdf

ul. Śląska 64/3
81-304 Gdynia

tel/fax 58 523- 95- 64
e-mail : gdynia.plonski@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0275 0150

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 12.00-17.00, wtorek - czwartek w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 8.00-12.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 10.00-16.00

 

Zastępca Komornik Wiesławy Sokólskiej - od dnia 02 sierpnia 2023 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Monika Leończak
Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdyni

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472
e-mail: gdynia5@komornik.pl
konto: Santander Polska 74 1090 1102 0000 0001 3079 5026

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz. 14:00-16:00

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIV w Gdyni
Jolanta Tilsa

ul. Mikołaja Kopernika 29
81-411 Gdynia
tel. 58 661-52-62
e-mail: gdynia3@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 1600 1462 1823 5110 9000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 7.00 - 15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 11.00 - 15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XV w Gdyni
Marcin Zalewski

Informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby kancelarii komorniczej z dniem 1.01.2024 roku:

ul. Wielkopolska 44/5

81-531 Gdynia

tel. 58 625- 13- 41
e-mail : gdynia.zalewski@komornik.pl
konto: PKO BP  38 1020 1853 0000 9502 0195 6879

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 9.00 - 15.00, piatek w godz. 9.00-13.00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz 9.00-12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVI w Gdyni
Ewa Barbara Zamiela

ul. Chylońska 130 A m.2.1
81-021 Gdynia
tel/fax 58 620 60 22
e-mail: gdynia.zamiela@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.36 2030 0045 1110 0000 0362 7160

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek w godz. 8.00-13.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni
Katarzyna Lniska

 

ul. Śląska 51/30

81-304 Gdynia

tel. 58 628 10 60

fax. 58 628 10 39

 

e-mail: gdynia.lniska@komornik.pl

 

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1114 1898 0269 9000 0004

 

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-12.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdyni
Mateusz Zabłocki

ul. Wójta Radtkego 53/2
81-355 Gdynia
tel. 58 354 51 20, 573 527 940

e-mail: gdynia.zablocki@komornik.pl

 link do strony internetowej: https://gdynia-komornik.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 82 1600 1462 1854 7201 0000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 8.00-16.00

                                      środa w godz. 7.00-17.00

                                      piątek w godz. 8.00-14.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 8.00-16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki zawiadamia, iż w I półroczu 2024 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdyni
Adam Kulesza

ul. Świętojańska 118/2
81-388 Gdynia
tel. 798-528-000

e-mail: gdynia.kulesza@komornik.pl

 link do strony internetowej: www.komornik.gdynia.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 83 1600 1114 1733 9458 5000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 11.00-17.00,

                                      wtorek - piątek w godz. 9.00-13.00                                

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 14.30-16.30

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XX w Gdyni
Monika Leończak

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472

e-mail: gdynia.leonczak@komornik.pl

konto:  BNP PARIBAS 78 1600 1462 1737 9369 6000 0001

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwratek w godz. 14:00-16:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Loreta Jasnowska

Kancelaria Komornicza nr XXI w Gdyni

ul. Śląska 35-37 lok. C 301

81-310 Gdynia

tel. 453063147

e-mail: gdynia.jasnowska@komornik.pl

konto: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 17 16001114 1731 8566 9000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek  w godz. 08:00-16:00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 09:00-15:00