Komornicy

Odsłuchaj Wydrukuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr I w Gdyni
Bartosz Bociąga

ul. Świętojańska 71/5
81-389 Gdynia
tel. 58 719-04-60
fax. 58 743-63-92
e-mail : gdynia.bociaga@komornik.pl
konto: BGŻ BNP PARIBAS 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 7:00-14;00, 

Obsługa telefoniczna interesantów w godz.10:00-14:00,

Obsługa osobista interesantów odbywać sie będzie w poniedziałki w godz. 9:00-12:00 oraz w środy w godz. 9:00-14:00,

Dyżur komornika obywać się będzie w środy w godz. 9:00-14:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr II w Gdyni
Karol Kwidziński

ul. Świętojańska 105/1, 81-381 Gdynia

tel. 58 673 43 54

e-mail:gdynia.kwidzinski@komornik.pl

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 37 1600 1114 1823 0599 1000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 10.00-14.00, piątek w godz 10:00-13:00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 14.00-18.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr III w Gdyni

Tomasz Deresiewicz

ul. Świętopełka 59
81-524 Gdynia
tel.   58 533 60 64
fax  58 535 62 14
e-mail: gdynia.deresiewicz@komornik.pl
konto: BS 92 9484 1222 2035 0006 1737 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 12.00-14.00

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, od 1 stycznia 2023r. komornik przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni
Tomasz Draganik

ul. Wielkopolska 251/11
80-531 Gdynia
tel.   58 625 12 58
fax  58 620 65 39
e-mail: gdynia.draganik@komornik.pl
konto: Deutsche Bank S.A. 26 1910 1048 2625 3796 7929 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.30-17.30, wtorek - czwartek w godz. 8.00-15.00, piątek w godz. 7.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00 lub w innym terminie wcześniej uzgodnionym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik Kancelaria Komornicza nr IV w Gdyni, informuje zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, iż przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr V w Gdyni
Joanna Cyrzan

ul. Świętojańska 23 B/12
81- 372 Gdynia
tel. 58 661-52-71
e-mail: gdynia2@komornik.pl
konto: Bank PKO BP  88 1020 1853 0000 9302 0014 7512

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piątek w godz 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VI w Gdyni
Jolanta Janocha-Mularczyk

ul. Starowiejska 26/2
81-356 Gdynia
tel/fax. 58 623-38-52
e-mail : gdynia.janocha-mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 31 1600 1462 1873 4093 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 8.30-15.30

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 9.00-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Janocha-Mularczyk Kancelaria Komornicza w Gdyni, informuję zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych iż od 1 stycznia 2023r. komornik w dalszym ciągu przyjmuje wyłącznie sprawy z rewiru.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VII w Gdyni
Adrian Kraśniewski

al. Zwycięstwa  252/2
81-540 Gdynia
tel.   690 450 071
e-mail: gdynia.krasniewski@komornik.pl
konto: 30 1600 1462 1811 9047 3000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-17.00, środa w godz. 10.00-18.00, piątek w godz. 9.00-15.00

Przyjęcia interesantów: w środy od godz. 12.00 do 18.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr VIII w Gdyni
Iwona Miotk

ul. Armii Krajowej 13/6
81-372 Gdynia
fax. 58 661-38-43
tel. 58 661-18-71
e-mail: gdynia1@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 29 1600 1462 1823 5339 6000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00

Przyjęcia interesantów: wtorki w godz. 10.00-14.00                                 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni
Krzysztof Mówiński od 1 lutego 2024 roku Zastępca Komornik sądowy Karol Kwidziński 

NOWY ADRES: ul. Świętojańska 105/1
81-381 Gdynia
tel. 58 673 43 54
konto: BANK PEKAO SA   66 1240 5396 1111 0000 5382 3809

Aktualny harmonogram przyjmowania interesantów przez asesorów i innych pracowników tej kancelarii przedstawia się następująco:

Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Wtorek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Środa od godz. 10.00 do godz. 14.00

Czwartek od godz. 10.00 do godz. 14.00

Piątek  nieczynne

Dniami przyjęcia interesantów przez Zastępcę Komornika będą wtorki w godz. 10.00 - 14.00.

Numer telefonu Kancelarii pozostaje bez zmian - (58) 661 51 87.

Aktualny adres poczty elektronicznej Kancelarii - gdynia4@komornik.pl

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni
Rafał Mularczyk

ul. Starowiejska 26/5
81-356 Gdynia
tel.   577 600 188, 577 600 099
e-mail: gdynia.mularczyk@komornik.pl
konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 57 1600 1462 1873 4583 9000 0001

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz. 8.30-14.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 9.30-14.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Rafał Mularczyk Kancelaria Komornicza nr X zawiadamia, że w pierwszym półroczu 2024r. zachodzą przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela przez komornika sądowego.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XI w Gdyni
Marcin Płoński Zastępca Komornik sądowy Rafał Mularczyk - NOWY ADRES KANCELARII - ul. Starowiejska 26/5, 81-356 Gdynia czynna w godzinach poniedziałek-piątek 8:30-14:00, obsługa stron - wtorek 9:00-14:00

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych postanowieniem z dnia 5.02.2024 r. . Ministerstwa Sprawiedliwości zawieszono Komornika Sądowego Marcina Płońskiego.

Zarządzenie nr 3/2024 OA.021.2.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o odsunieciu Komornika Sądowego od wykonywania czynności służbowych

Zarządzenie nr 9-2024 OA.021.9.2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni o odsunięciu Komornika Sądowego od wykonywania czynności służbowych .pdf

ul. Śląska 64/3
81-304 Gdynia

tel/fax 58 523- 95- 64
e-mail : gdynia.plonski@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0275 0150

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz 12.00-17.00, wtorek - czwartek w godz. 10.00-16.00, piątek w godz. 8.00-12.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 10.00-16.00

 

Zastępca Komornik Wiesławy Sokólskiej - od dnia 02 sierpnia 2023 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Monika Leończak
Kancelaria Komornicza nr XIII w Gdyni

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472
e-mail: gdynia5@komornik.pl
konto: Santander Polska 74 1090 1102 0000 0001 3079 5026

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz. 14:00-16:00

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIV w Gdyni
Jolanta Tilsa

ul. Mikołaja Kopernika 29
81-411 Gdynia
tel. 58 661-52-62
e-mail: gdynia3@komornik.pl
konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 1600 1462 1823 5110 9000 0003

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- piatek w godz 7.00 - 15.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz 11.00 - 15.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XV w Gdyni
Marcin Zalewski

Informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby kancelarii komorniczej z dniem 1.01.2024 roku:

ul. Wielkopolska 44/5

81-531 Gdynia

tel. 58 625- 13- 41
e-mail : gdynia.zalewski@komornik.pl
konto: PKO BP  38 1020 1853 0000 9502 0195 6879

Kancelaria jest czynna: poniedziałek- czwartek w godz 9.00 - 15.00, piatek w godz. 9.00-13.00

Przyjęcia interesantów: czwartek w godz 9.00-12.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVI w Gdyni
Ewa Barbara Zamiela

ul. Chylońska 130 A m.2.1
81-021 Gdynia
tel/fax 58 620 60 22
e-mail: gdynia.zamiela@komornik.pl
konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.36 2030 0045 1110 0000 0362 7160

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- czwartek w godz. 9.00-14.00, piątek w godz. 8.00-13.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-14.00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni
Katarzyna Lniska

 

ul. Śląska 51/30

81-304 Gdynia

tel. 58 628 10 60

fax. 58 628 10 39

 

e-mail: gdynia.lniska@komornik.pl

 

konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1114 1898 0269 9000 0004

 

Kancelaria jest czynna: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 10.00-12.00

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdyni
Mateusz Zabłocki

ul. Wójta Radtkego 53/2
81-355 Gdynia
tel. 58 354 51 20, 573 527 940

e-mail: gdynia.zablocki@komornik.pl

 link do strony internetowej: https://gdynia-komornik.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 82 1600 1462 1854 7201 0000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 8.00-16.00

                                      środa w godz. 7.00-17.00

                                      piątek w godz. 8.00-14.00

Przyjęcia interesantów: środa w godz. 8.00-16.00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Mateusz Zabłocki zawiadamia, iż w I półroczu 2024 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych.

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdyni
Adam Kulesza

ul. Świętojańska 118/2
81-388 Gdynia
tel. 798-528-000

e-mail: gdynia.kulesza@komornik.pl

 link do strony internetowej: www.komornik.gdynia.pl

konto: BGŻ BNP PARIBAS 83 1600 1114 1733 9458 5000 0004

Kancelaria jest czynna: poniedziałek w godz. 11.00-17.00,

                                      wtorek - piątek w godz. 9.00-13.00                                

Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz. 14.30-16.30

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr XX w Gdyni
Monika Leończak

ul. Kazimierza Pułaskiego 6/317
81-368 Gdynia
tel. 784-660-472

e-mail: gdynia.leonczak@komornik.pl

konto:  BNP PARIBAS 78 1600 1462 1737 9369 6000 0001

Kancelaria jest czynna: wtorek-czwartek w godz. 10:00-14:00

Przyjęcia interesantów: czwratek w godz. 14:00-16:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Loreta Jasnowska

Kancelaria Komornicza nr XXI w Gdyni

ul. Śląska 35-37 lok. C 301

81-310 Gdynia

tel. 453063147

e-mail: gdynia.jasnowska@komornik.pl

konto: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 17 16001114 1731 8566 9000 0005

Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek  w godz. 08:00-16:00

Przyjęcia interesantów: wtorek w godz. 09:00-15:00